Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Masraflar

Örnek çıkarma giderleri, harç giderleri gibi davalarınız için yapmak zorunda olduğumuz masraflar tarafımızca peşin ödenip sonra hesabınıza yazılır. Bazı durumlarda bu gibi giderler için bir avans istenebilir. Bundan başka yapılan çalışmalar için ücret alınır. Müvekkillerime hem ücret temelinde hem finanse edilen adli yardım temelinde yardım etmekteyim. Büromuz, Raad voor Rechtsbijstand (Adli Yardım Kurulu) nun High Trust partneri yani işbirliği halinde çalışılan, son derece güvenilir ortağıdır.

Ücret temelinde
Devletçe finanse edilen adli yardım almaya hakkınız yoksa size ücret temelinde yardım edilir. Hizmetlerimin masrafları, ilke olarak avukatin uyguladıgi saat ücreti temeline dayanır. Uygulanan saat ücreti, avukatın tecrübesi ve uzmanlığına bağlı olup (KDV hariç olmak üzere) € 160,- ile € 200,- arasında değişmektedir. Saatlerin dökümü tarafımızca özenle yapılır ve gönderilen faturaya eklenir. Bunu istediğiniz takdirde dökümün daha ayrıntılı şekilde izah edilmesi için avukatla irtibat kurabilirsiniz. Davanızın niteliği ve mali kudretinize bağlı olarak bazı durumlarda saat ücreti konusunda her zamankinden farklı anlaşmalar yapılabilir.

Devletçe finanse edilen adli yardım temelinde
Gelir ve mal varlığınızın yasada belirtilen sınırın altında kalması halinde belki finanse edilen adli yardımdan faydalanabilirsiniz. Bu demek oluyor ki Hollanda Devleti bu durumda avukatlık masrafları(nın bir kısmı)nı üstlenir. Kendiniz ise bu durumda sadece kişisel maddi katkıyı ödeyeceksiniz ki bu katkıyı hesabınıza yazarız. Gelirinizin belirtilmiş yasal sınırın altında olup olmadığını tespit edebilmek için Raad voor Rechtsbijstand (Adli Yardım Kurulu) nun web sitesine işaret ederiz (www.rvr.org). Anılan kurul, finanse edilen adli yardım başvurularını muameleye alan ve değerlendiren makamdır.

Davanızın sizin için olumlu mali sonuca bağlanması halinde eğer o zaman avukat masraflarını karşılayacak mali imkanlara sahip olursanız avukatin tayini, geçmişe etkili olmak üzere iptal olunabilir.

DİKKAT: İNDİRİM!
Finanse edilen adli yardıma hakkınız varsa avukat masraflarında €53,00 indirim yapılabilir. Şöyle ki ilk önce Juridisch loket (Hukuki Danışmanlık bürosu)na gidip avukata sevk edilmenizi rica edersiniz. O durumda finanse edilen adli yardıma bağlı kişisel katkı payında € 53,00 indirim yapılır.Juridisch Loket’in iletişim verileri:
Telefon: 0900 – 8020 (dakikası €0,10)
Web sitesi: www.juridischloket.nl
Yukarıdaki düzenleme hakkında fazla bilgi isterseniz bunu Raad voor Rechtsbijstand’ın web sitesinde de bulabilirsiniz (www.rvr.org).

Diğer masraflar
Dava ile ilgili bütün giderler Devlet tarafından karşılanmaz. Finanse edilen adli yardım sistemine dahil olmayan giderler, örneğin harç giderleri (yani itiraz veya dava dilekçesi verildiğinde mahkeme veya bölge adliye mahkemesi tarafından alınan giderler), örnek çıkarma giderleri (belediye, Ticaret Odası gibi makamlardan alınan örnekler için), bazı icra giderleri, (tıbbi) malumat isteme giderleri, bilirkişi veya tanık ücretleridir. Bu giderler kendi hesabınıza düşer ve avukatınız tarafından hesabınıza yazılacaktır.