Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

av. Onur Emre kimdir?

Tilburg Üniversitesi Hukuk Fakültesi ‘Sorumluluklar ve Sigorta Hukuku’ uzmanlığı eğitimi izledi. Eğitiminden sonra bir kaç hukuk bürosunda çalıştı ve deneyimleri oldu.

Türk müşterilerine artı bir avantaj olarak, tercüman ya da Hollandaca sorunu olmadan Türkçe olarak kendi dilinde hizmet vermektedir.
Bir çok konuda olduğu gibi, ağırlıklı olarak Kaza ve Sigorta hukuku konusunda hizmet vermektedir.

waa             

  Logo Nederlandse Orde van Advocaten           HighTrust_LC